ประชาสัมพันธ์

ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง รายซื่อบุคคลภายนอกที่มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบข้อเขียน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง รายซื่อบุคคลภายนอกที่มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบข้อเขียน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารแนบ 1 วิศวกร (สาขาวิศวกรรมโยธา)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารแนบ 1 วิศวกร (ไฟฟ้า)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารแนบ 1 นักคอมพิวเตอร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารแนบ 1 นักอาชีวอนามัย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารแนบ 1 นิติกร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารแนบ 1 นักทรัพยากรบุคคล

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารแนบ 2 ระเบียบและวิธีปฏิบัติในการเข้าสอบข้อเขียนคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานการประปานครหลวง ปีงบประมาณ 2563 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารแนบ 3 แผนที่เดินทางสู่มหาวิทยาลัยรังสิต

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แผนที่ภายในมหาวิทยาลัยรังสิต
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เส้นทางมา ม.รังสิต
ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน